badge  یا علامت برجسته که در اندروید بروی آیکان نمایش داده می شود .معمولا کاربردی که این علامت برجسته داره این که نرم افزار های چت از اون برای نمایش دادن تعداد پیام های خوانده نشده استفاده می شه. من با کمی گوگل کردن فهمیدم که این خاصیت در برند های مختلف شیوه و مجوز خاص خودشو داره

مثلا برای دستگاه های سونی به صورت :


1 : نخست این مجوز داخل Manifest اضافه کنید  :

    <!--for sony-->
    <uses-permission android:name="com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE"/>
    <uses-permission android:name="com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE"/>

 2 : اینتنت (Intent) برودکست به BadgerReceiver را بسازید :